Công trình Quân đội – Biên phòng

Đồn Biên phòng Cồn Roàng thuộc xã biên giới Thượng Trạch huyện Bố Trạch, Quảng Bình là đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý 26.5 km biên giới, với 04 cột móc, 08 bản/262 hộ/1118 khẩu xã Thượng Trạch và quản lý 01 xã nội địa Tân Trạch/97 hộ/466 khẩu. Với công trình xây dựng Đồn Biên Phòng Cồn Roàng, công ty Quang Hưng chúng tôi với đội ngũ nhân viên nhiệt tình , cống hiến, có trách nhiệm và năng động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp toàn bộ vật tư và thiết bị vệ sinh. Thực sự rất tự hào được cung cấp cho dự án công trình Đồn Biên Phòng Cồn Roàng hỗ trợ cho các chiến sĩ bảo vệ quê hương đất nước cũng như giúp đỡ , điểm tựa để các chiến sĩ thực thi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình !