Công trình

Cung Cấp Gạch Ốp Lát Công Trình Nhà Anh Nhiệm- TX.Quảng Trị

Ngôi Nhà Lát Gạch Nền Khổ Lớn 1Mx1M Độc Đáo Ở Cửa Việt

Công trình

Ngôi Nhà Lát Gạch Nền Khổ Lớn 1Mx1M Độc Đáo Ở Cửa Việt

Tập đoàn Đông Đô BQP Chi nhánh Đà Nẵng

Công trình

Tập đoàn Đông Đô BQP Chi nhánh Đà Nẵng

Trường TH&THCS Trưng Vương

Công trình

Trường TH&THCS Trưng Vương

Khu Resort biển vàng thị trấn Cửa Việt

Công trình

Khu Resort biển vàng thị trấn Cửa Việt