80 Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Cả Nước Được Gặp Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc Vào Năm 2021